Głównej zawartości

Komunikat alertu

budynek1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

 

Każdy z nas lubi dostawać prezenty. Z tego też powodu w tym roku już po raz 12
w ramach programu „Mikołaj przychodzi do każdego” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku zorganizował dla dzieci i osób niepełnosprawnych zabawę integracyjną, której punktem kulminacyjnym było spotkanie ze Świętym Mikołajem. Nasz program już na stałe wpisał się w harmonogram imprez świątecznych w mieście. Jak co roku tak i teraz
w organizacji całej akcji wsparło nas wielu ludzi dobrego serca. Aby podczas zabawy
z Mikołajem nie zabrakło łakoci już w listopadzie w ramach akcji  „Podziel się cukierkiem” uczniowie oraz grona pedagogiczne przeworskich szkół zbierali słodycze. Dzieci bardzo chętnie dzielą się tym co mają i udowadniają że dzisiejsze młode pokolenie to ludzie dobrzy
i wrażliwi. Dzięki podarowanym zabawkom, maskotkom i słodyczom swój ogromny wkład
w przygotowaniu paczek mają pracownicy przeworskich instytucji takich jak ZUS, KRUS, Powiatowy Urząd Pracy, oraz Przeworskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
i Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przeworsku z Ul. Konopnickiej. Wielkie serce ma też Pan Wiesław Wańczyk leśniczy z Białobrzeżek, który w tym roku podarował nam przepiękne pachnące świerki wycięte z własnego ogrodu. Zorganizowanie całego programu to spore wyzwanie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Już od listopada koordynują zbiórkę słodyczy w szkołach oraz ustalają listę grzecznych dzieci dla Świętego Mikołaja. Robią słodkie zakupy, a potem jako pomocnicy Mikołaja pakują paczki dla uczestników zabawy. Tegoroczne spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się 1 grudnia br. Pracownicy MOPS od rana ciężko pracowali by sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym przemieniła się w magiczną, świąteczną scenerię. Ustawili przepiękne dekoracje oraz przystroili choinki, których zapach roznosząc się po całej sali  tworzył niepowtarzalny świąteczny klimat. Pod choinkami leżały maskotki, które każde chętne dziecko mogło sobie zabrać ze sobą do domu, a na stołach stały łakocie. Świetną zabawę pełną atrakcji zapewnił uczestnikom „mikołajek” wodzirej zabawiając dzieci znanymi piosenkami oraz organizując różne konkursy. Tegoroczną imprezę uświetnili zaproszeni goście: Pan Wojciech Superson – Zastępca Burmistrza, Pani Agnieszka Zakrzewska – Sekretarz Miasta, Pan Tomasz Kojder – Przewodniczący Rady Miasta, Pani Agnieszka Storek – Kierownik ŚDS, Pani Lidia Bułaś – Dyrektor SP3 oraz Pan Bogdan Sebzda – Dyrektor SP2, którzy wraz
z dziećmi chętnie brali udział w zabawach organizowanych przez wodzireja. Okazało się,
że w Przeworsku wszyscy byli bardzo grzeczni, bo Święty Mikołaj każdemu wręczył prezent.

W imieniu swoim i wszystkich uszczęśliwionych dzieci serdecznie dziękuję wszystkim tegorocznym ofiarodawcom Dyrektorom, gronu pedagogicznemu oraz uczniom SP1, SP2, SP3 oraz ZSOiZ w Pzreworsku, a także pracownikom ZUS-u, KRUS-u, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
i Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku z Ul. Konopnickiej oraz Panu Wiesławowi Wańczykowi za dobrość serca oraz okazaną pomoc. Pamiątką z tegorocznej zabawy oprócz miłych wspomnień są zdjęcia umieszczone w galerii, do oglądnięcia których serdecznie zapraszam. Zobacz galeria  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku Anna Darecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres 2017/2018 będą przyjmowane od sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017r. do 30 września 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2017r. do 31 października 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2017r. do 30 listopada 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r., grudzień 2017r. i styczeń 2018r. nastąpi do dnia 31 stycznia 2018r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc grudzień 2017r. i styczeń 2018r. i luty 2018r. nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku 2017r., prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2017r. do 31 października 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r. i grudzień 2017r. nastąpi do dnia 31 grudnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r., grudzień 2017r., styczeń 2018r. i luty 2018r. nastąpi do dnia 28 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie 2017r., prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadzeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od sierpnia 2017 r.

Poszukujemy ludzi odpowiedzialnych, otwartych, którzy nie boją się nowych wyzwań do współpracy w ramach wolontariatu. Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy innym, lubisz dzielić się z innymi, to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku. Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, zdobyć nowe doświadczenia „zarażenia” innych swoją energią, oderwanie się od monotonii dnia codziennego, a także możesz zrealizować swoje marzenia czy plany. WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 43 Ustawy określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do współpracy studentów oraz absolwentów kierunków praca socjalna (lub osoby które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie), którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w zawodzie pracownik socjalny lub asystent rodziny.

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym i schorowanym oraz pomocy dzieciom w nauce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Wolontariuszem może zostać każdy, zarówno student, osoba pracująca jak i emeryt. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji wolontariusza prosimy o kontakt pod nr telefonu 16 648 72 16 w godzinach pracy ośrodka lub przesłanie swoich danych drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Cel akcji

Jeżeli jesteś osobą, która samotnie wychowuje dzieci i posiadasz wyrok sądowy przyznający prawo do alimentów, to ta akcja jest skierowana do Ciebie. Celem akcji jest wskazanie skutecznego narzędzia do odzyskiwania należności. Chodzi o wpis dłużnika do Rejestru BIG. Dziś nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również każda osoba fizyczna posiadająca wyrok sądowy, może wpisać do rejestru BIG InfoMonitor osobę, która zalega z alimentami.

Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie dedykowanej : https://www.big.pl/alimenty oraz na naszym profilu na Facebooku - https://www.facebook.com/Odzyskuj-alimenty-650556141760720/?fref=ts

Akcję wspiera m.in. Centrum Praw Kobiet, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dla Naszych Dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że osoby bezdomne, przebywające na terenie miasta Przeworska mogą otrzymać wsparcie w postaci ciepłych posiłków w Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz mogą otrzymać niezbędną odzież z banku odzieży używanej. 

Adresy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym: 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852-15-71 Schronisko dla bezdomnych kobiet, Racławówka 132, tel. 17 862-430-91 Hostel „Boży Dar” dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 64 C, tel. 17 852-15-71 

Apelujemy o zgłaszanie odpowiednim służbom informacji na temat osób bezdomnych w celu objęcia ich stosowną formą pomocy, zgłoszeń o osobach wymagających wsparcia można dokonywać u następujących służb: 

Straż Miejska Przeworsk, tel. 16 648-78-44 w. 116. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. tel. 16 648 72 16. 

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa Infolinia 987, gdzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. - Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem Czad i ogień. Obudź czujność minister Mariusz Błaszczak. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Czytaj więcej