500 plus

 

Zmiany w programie ,,Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 roku nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie
„Rodzina 500+”?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) lub drogą tradycyjną
od 1 sierpnia.

Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed powyżej określonymi datami.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko,
a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Co jeszcze się zmieni?

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu  (liczonego od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka)  na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem, odpowiednio:

– od dnia narodzin dziecka,

– objęcia dziecka opieką prawną,

– przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza,
że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) do pobrania ze strony MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019