KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 700 do 1500 , w środy w godz. od 700 do 1700  w czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

We wrześniu 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 700 do 1500 . We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

Osoby niepełnosprawne

KATALIZATOR „Szansa- Rozwój-Niezależność”

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:

  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
  • staży zawodowych
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia

Zapewniamy wsparcie w postaci:

  • doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Ilość miejsc ograniczona.

Nie czekaj! Zgłoś się do projektu już dzisiaj!

Wypełnij deklarację zgłoszeniową u nas w biurze: FAZON o/ Podkarpacki ul. Rejtana 10 pokój 315, 35-310 Rzeszów

W razie pytań proszę o kontakt

rzeszow@fazon.pl

tel. 17 85 77 556

Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policja przystąpiły do kolejnej – już czwartej – edycji akcji edukacyjnej dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to największa z dotychczasowych edycji. W tym roku spotykamy się z seniorami aż w 94 miejscowościach. Warto być tam z nami.

Państwa miejscowość została wybrana jako miejsce realizacji warsztatów z seniorami, ponieważ wg statystyk wypadkowości z 2018 roku, w Państwa powiecie wydarzyła się znaczna liczba wypadków, w których ofiarami były osoby po 60 roku życia.

Cel akcji to uświadamianie seniorów – kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze – jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Nasi eksperci zaprezentują – specjalnie przygotowane do akcji – krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania.

Lokalny policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Państwa miejscowości, jak również w całym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.

Pomówimy także o tematach sprawności psychofizycznej seniorów  (która z wiekiem maleje) i jej wpływie na zdolność kierowania autem, rowerem oraz na korzystanie z drogi jako pieszy. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł bezpłatnie zweryfikować ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji na zagrożenia, korzystając z przygotowanych przez nas przyrządów.

Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Nasz serwisant wykona podstawowy przegląd techniczny roweru, stwierdzi „co mu dolega”, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji, zwracając się jednocześnie z prośbą o jej rozpropagowanie. Szczegóły zamieszczamy także na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) oraz Świadczenia Dobry Start (300+)  nie wymaga wydania decyzji w związku z tym informacja o przyznaniu tego świadczenia zostanie wysłana na Państwa adres e-mailowy lub w przypadku braku podania tego adresu informację można będzie odebrać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w pokoju nr 2. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie będzie miało wpływu na wypłatę tego świadczenia.

KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w lipcu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 7:00 do 15:00 .
We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń
nie będzie przyjmowania stron.

W sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 7:00 do 15:00 ,w środy w godz. od 7:00 do 17:00
W czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

Pomoc społeczna – Rejony socjalne

Pani mgr Joanna Zięba – Starszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 Czarnieckiego 226
2 Gorliczyńska 578
3 Jagiellońska 544
4 Jedności 22
5 Kazimierzowska 84
6 Kąty 96
7 Kołłątaja 50
8 Kościuszki 16
9 Park 9
10 Rynek 151
11 Rzemieślnicza 11
12 Solarza 69
13 Staszica 56
14 Szpitalna 294
RAZEM 2 205

Pani mgr Magdalena Trelka – Starszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 Kasprowicza 148
2 Kilińskiego 44
3 Konopnickiej 1301
4 Kwietna 11
5 Lipowa 24
6 Łańcucka 63
7 Mostowa 64
8 Os. Benbenka 186
9 Płk. Rolskiego 97
10 Pogodna 68
11 Słowackiego 91
12 Świętego Jana 38
13 Tkacka 74
RAZEM 2 209

Pani Danuta Szal – Starszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 Browarna 31
2 Cicha 11
3 Grochowa 29
4 Kasztanowa 47
5 Lwowska 192
6 Miodowa 27
7 Nad Stawem 14
8 Niepodległości 110
9 Ogrodowa 55
10 Os. Jana III Sobieskiego 397
11 Os. Poniatowskiego 337
12 Stefana Batorego 63
13 Studziańska 58
14 Wiejska 608
15 Żurawia 119
16 Żytnia 111
RAZEM 2 209

Pani mgr Diana SadlejaStarszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 Kopernika 94
2 Misiągiewicza 1317
3 Orlat Lwowskich 40
4 Pod Rozborzem 45
5 Polna 73
6 Pszenna 87
7 Rolna 24
8 Słoneczna 35
9 Sportowa 12
10 Staropocztowa 19
11 Tatarska 136
12 Wałowa 17
13 Wąska 16
14 Wojska Polskiego 250
15 Zygmuntowska 40
RAZEM 2 205

Pani mgr Jolanta Anklewicz – Starszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 11 Listopada 211
2 Armii Krajowej 96
3 Gen. Sikorskiego 86
4 Kilińskiego 44
5 Klonowa 119
6 Krasickiego 1058
7 Królowej Jadwigi 149
8 Koczocika 150
9 Krótka 3
10 Okopowa 31
11 Otwarta 37
12 Piłsudskiego 64
13 Warzywna 54
14 Witosa 55
15 Zielona 53
RAZEM 2 210

Pani Maria Dabrowicz – Starszy Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 Curie – Skłodowskiej 351
2 Dobra 287
3 Dworcowa 129
4 Dynowska 177
5 Gen. Chruściela 230
6 Gen. Andersa 187
7 Głęboka 44
8 Kościelna 34
9 Krzywa 48
10 Ks. Prałata Ablewicza 15
11 Lubomirskich 163
12 Pod Chałupkami 83
13 Reymonta 66
14 Urocza 18
15 Węgierska 122
16 Wiśniowa 53
17 Wspólna 149
18 Zamknięta 14
19 Za Parowozownią 39
RAZEM 2 209

Pani Monika Kot – Pracownik Socjalny

Lp. Nazwa ulicy Liczba ludności
1 3-go Maja 99
2 Aleksandrów 6
3 Bernardyńska 50
4 Długa 64
5 Gimnazjalna 91
6 Grunwaldzka 61
7 Korczaka 116
8 Krakowska 123
9 Kręta 31
10 Łąkowa 37
11 Łukasiewicza 12
12 Plac Mickiewicza 72
13 Rzeczna 82
14 Sienkiewicza 841
15 Stolarska 8
16 Szkolna 27
17 Tkacka 74
18 Tysiąclecia 249
19 Wierzbowa 72
20 Wołodyjowskiego 80
21 Zagłoby 9
RAZEM 2 204