KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w sierpniu i wrześniu 2020 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, środy i piątki w godz. od 700 do 1500 . We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń strony nie są przyjmowane.

KOMUNIKAT

UWAGA! W okresie od 01 lipca 2020 r. nie należy składać wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). Prawo do w/w świadczenia przyznane jest do 31. 05. 2021 r.

Termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022:

  • w formie elektronicznej od lutego 2021 r.
  • w formie tradycyjnej (papierowej) od kwietnia 2021 r.

W przypadku urodzenia się dziecka wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka (prawo to ustala się począwszy od miesiąca urodzenia się dziecka). W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął  wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Od 1 lipca 2020 r. składanie wniosków online na okres 2020/2021
o przyznanie prawa do:

  • ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
  • ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  • SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
  • ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski o przyznanie prawa do w/w świadczeń można składać w formie papierowej. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej MRPiPS, MOPS Przeworsk oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 

 

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski