PILNE‼️‼️

POTRZEBNY WÓZEK DZIECIĘCY – SPACERÓWKA

OSOBY MOGĄCE POMÓC PROSZONE SĄ O KONTAKT Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU
UL. KRAKOWSKA 30, PON – PT 07:00 – 15:00,
tel. 16-648-72-16

Prosimy o udostępnianie

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w dniu 02.05.2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej  będzie nieczynny.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn).

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (2 kobiety, 5 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworsk.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

logo ministerstwa sprawiedliwości

Informujemy, że od 8 lutego 2019 r. Stowarzyszenie „Nowa Kultura” w Jarosławiu nr KRS 0000296159, realizuje zadania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – „Funduszu Sprawiedliwości” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Zakres, którym zajmować się będzie Stowarzyszenie określony został w §36 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Nasi specjaliści w ramach projektu będą:

-udostępniać bezpłatną pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu

-udzielać bezpłatnej pomocy prawnej w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

– udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną

-wspierać dopłatami do kosztów ponoszonych przez osoby pokrzywdzone związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy

-wspierać dopłatami do kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych

-pokrywać koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi, lekarstwami, wyrobami medycznymi, przedmiotami ortopedycznymi itp.

-organizować i finansować szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe -udostępniać czasowe zakwaterowanie lub udzielać schronienia

-finansować okresowe dopłaty do bieżących zobowiązać czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny

-finansować koszty związane z dostosowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem

-finansować przejazdy środkami komunikacji publicznej lub pokrywać koszty transportu związane z uzyskiwaniem świadczeń w ramach projektu
-udostępniać bezpłatną żywność lub bony żywnościowe

-pokrywać koszty związane z zakupem odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

-finansować koszty zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego wraz z opiekunem

-finansować roboty budowlane

-finansować zakup urządzeń lub wyposażenia

-finansować zakup wartości niematerialnych i prawnych

-udostępniać pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej

-udostępniać pomoc tłumacza migowego lub tłumacza- przewodnika uprawnionym osobom głuchoniemym.

Zostały utworzone następujące punkty pomocy, gdzie mogą zgłaszać się osoby pokrzywdzone:

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Przeworsku,
Plac Mickiewicza 3,
37 – 200 Przeworsk,
godziny otwarcia: wtorek 15:00 – 19:00,
e- mail pomoc.przeworsk@gmail.com,
tel. 607 259 997

• Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym (ul. Ks. Piotra Skargi 7/1 lok. 33, 37-700 Przemyśl) godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00; wtorek 13:00 – 20:00; sobota 9:00 – 13:00, e – mail pomoc.przemysl@gmail.com, tel. 607 244 747

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Jarosławiu godziny otwarcia: poniedziałek 15:00 – 19:00, e- mail pomoc.jaroslaw@gmail.com, tel. 607 244 740

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Lubaczowie godziny otwarcia: Środa 15:30 – 19:30 e-mail pomoc.lubaczow@gmail.com tel.607 254 067

• Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz osobom im najbliższym w Orłach godziny otwarcia Czwartek 15:00 – 19:00 e- mail pomoc.orly@gmail.com, tel. 607 244 740 Oprócz punktów stacjonarnych działa całodobowa (7 dni w tygodniu) infolinia nr 166 52 52 52

PILNE!!!

POTRZEBNY WÓZEK DZIECIĘCY – SPACERÓWKA (dla 2 letniego chłopca)

OSOBY MOGĄCE POMÓC PROSZONE SĄ O KONTAKT Z
MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU
UL. KRAKOWSKA 30, PON – PT 07:00 – 15:00,
tel. 16-648-72-16