Aktualności – Blog

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

Informacja z otwarcia ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy z usługami opiekunczymi (kobiet i mężczyzn) których, ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworski

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Druki – Pomoc Społeczna

Wniosek zasiłek stały

Wniosek zasiłek okresowy

Wniosek zasiłek celowy

Wniosek specjalny zasiłek celowy

Wniosek świadczenie pieniężne na zakup żywności

Wnioskiem o przyznanie pomocy w formie zakupu posiłków

Wniosek usługi opiekuńcze

Wniosek specjalistyczne usługi opiekuńcze

Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu

Oświadczenie o stanie majątkowym

Klauzula

Oświadczenie

Prośba o przelew zasiłku na konto

 

Druki – Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Zaświadczenie o dochodach

Twój Parasol

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.