Dodatki mieszkaniowe – Wymagane dokumenty

Druki – Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Zaświadczenie o dochodach

Z wnioskiem trzeba udać się do „swojej” administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Komplet dokumentów, składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku,  w dziale „Dodatki Mieszkaniowe” II piętro w pokoju  nr 8.

Wzory  oświadczeń  do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu (do pobrania)

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2