Fundusz alimentacyjny

KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 700 do 1500 , w środyw godz. od 700 do 1700  w czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

We wrześniu i październiku 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 700 do 1500 . We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

 

Fundusz Alimentacyjny – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1974 r. Nr 27, poz. 157). Fundusz Alimentacyjny powstał na początku 1975. Administratorem (dysponentem) funduszu był ZUS.

Na mocy Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) autorstwa Jolanty Banach (SDPL, wtedy w SLD), przyjętej przez Sejm w dniu 28 listopada 2003, Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany i zastąpiony szeroko krytykowaną zaliczką alimentacyjną.

Reaktywacja Funduszu Alimentacyjnego w nieco zmienionej formie nastąpiła w październiku 2008 r. mocą ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378). Nowa ustawa zmieniła dotychczasową ustawę z 22 kwietnia 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.