Informacja o wyborze – Pracownik socjalny

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 12 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów  spełniło wymagania.

Wybrane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.