KARTA DUŻEJ RODZINY – NOWE UPRAWNIENIA DLA DUŻYCH RODZIN OD 1 STYCZNIA 2019 r.

Link do pobrania wniosku o Kartę Dużej Rodziny

 

Od 1 stycznia 2019 r. z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Wiek nie ma znaczenia.

W związku z tym zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania wniosku, aby korzystać ze zniżek
w ramach Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przeworsku pokój Nr 1 lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).