KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 700 do 1500 , w środy w godz. od 700 do 1700  w czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

We wrześniu i październiku 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 700 do 1500 . We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.