OGŁOSZENIE

W związku z planowanym otwarciem Domu Seniora przy ul. Wiejskiej w Przeworsku, seniorów zamieszkujących na terenie miasta Przeworska informujemy o możliwości uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

Osoby zainteresowanie, chcące uzyskać bliższe informacje, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 648 72 16, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 10:00 lub na adres e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl

 

OGŁOSZENIE

W związku z możliwością przystąpienia do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących na terenie miasta Przeworska, chcących uzyskać wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 648 72 16, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 10:00 lub na adres e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl

KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 700 do 1500 , w środy w godz. od 700 do 1700  w czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

We wrześniu i październiku 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 700 do 1500 . We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.

Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policja przystąpiły do kolejnej – już czwartej – edycji akcji edukacyjnej dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Jest to największa z dotychczasowych edycji. W tym roku spotykamy się z seniorami aż w 94 miejscowościach. Warto być tam z nami.

Państwa miejscowość została wybrana jako miejsce realizacji warsztatów z seniorami, ponieważ wg statystyk wypadkowości z 2018 roku, w Państwa powiecie wydarzyła się znaczna liczba wypadków, w których ofiarami były osoby po 60 roku życia.

Cel akcji to uświadamianie seniorów – kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze – jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Nasi eksperci zaprezentują – specjalnie przygotowane do akcji – krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania.

Lokalny policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Państwa miejscowości, jak również w całym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.

Pomówimy także o tematach sprawności psychofizycznej seniorów  (która z wiekiem maleje) i jej wpływie na zdolność kierowania autem, rowerem oraz na korzystanie z drogi jako pieszy. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł bezpłatnie zweryfikować ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji na zagrożenia, korzystając z przygotowanych przez nas przyrządów.

Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Nasz serwisant wykona podstawowy przegląd techniczny roweru, stwierdzi „co mu dolega”, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji, zwracając się jednocześnie z prośbą o jej rozpropagowanie. Szczegóły zamieszczamy także na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) oraz Świadczenia Dobry Start (300+)  nie wymaga wydania decyzji w związku z tym informacja o przyznaniu tego świadczenia zostanie wysłana na Państwa adres e-mailowy lub w przypadku braku podania tego adresu informację można będzie odebrać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w pokoju nr 2. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie będzie miało wpływu na wypłatę tego świadczenia.