O Ośrodku – Kadra

 

DZIAŁ

Stanowisko

IMIĘ I NAZWISKO POK. TEL.

 

DYREKTOR MOPS mgr Anna Darecka 9 12
ZASTĘPCA DYREKTORA MOPS

 

mgr Maciej Mirek 8 21
DZIAŁ FINANSOWO KSIEGOWY

Główna księgowa

 

mgr Elżbieta Mazur

 

7

 

10

Podinspektor ds. Finansowo księgowych mgr Joanna Filip

 

7 10

 

Podinspektor ds. Finansowo księgowych mgr Marta Borowiec – Półtorak 7 10
KADRY

Inspektor ds. Organizacyjnych

 

mgr Magdalena Krupa

 

1

 

19

ADMINISTRACJA

Inspektor ds. Administracyjnych

 

mgr Paulina Grzesik

 

1

 

19

SEKRETARIAT

Pracownik biurowy

 

Barbra Flaga

 

6

 

18

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Działu

 

mgr Elżbieta Szczepańska

 

13

 

15

Starszy Pracownik Socjalny mgr Jolanta Anklewicz 13 15
Starszy Pracownik Socjalny Maria Dąbrowicz 11 13
Starszy Pracownik Socjalny Danuta Szal 12 14
Starszy Pracownik Socjalny mgr Diana Sadleja 11 13
Starszy Pracownik Socjalny mgr Magdalena Trelka 14 16
Pracownik Socjalny mgr Anna Rutkowska – Surmiak 14 16
Pracownik Socjalny Monika Kot 13 15
Pracownik Socjalny mgr Barbara Anklewicz 12 14
Starszy Specjalista ds. Świadczeń Społecznych mgr inż. Damian Wiśniowski 5 23
DZIAŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik Działu

 

mgr Beata Kowal

 

3

 

17

Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych  Ewa Zys 2 17
Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr Agnieszka Kowal 2 17
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Magdalena Stącel 2 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Joanna Kubusiak 2 17
Starszy Pracownik socjalny ds. Przemocy w Rodzinie Krystyna Pelc 8 11
Asystent Rodziny mgr Małgorzata Pieniążek 8 11
Asystent Rodziny mgr Olimpia Więckowska 8 11
DODATKI MIESZKANIOWE

Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych

 

mgr Wojciech Winter

 

1

 

19