O Ośrodku – Kadra

 

DZIAŁ

Stanowisko

IMIĘ I NAZWISKO POK. TEL.

 

DYREKTOR MOPS mgr Anna Darecka 9 12
ZASTĘPCA DYREKTORA MOPS

 

mgr Maciej Mirek 8 21
DZIAŁ FINANSOWO KSIEGOWY

Główna księgowa

mgr Elżbieta Mazur 7 10
Inspektor ds. Finansowo księgowych mgr Grzegorz Ciupa

 

7 10

 

Podinspektor ds. Finansowo księgowych mgr Marta Borowiec – Półtorak 7 10
KADRY

Inspektor ds. Organizacyjnych

 

mgr Magdalena Krupa

 

14

 

16

ADMINISTRACJA

Inspektor ds. Administracyjnych

mgr Anna Górak 14 16
SEKRETARIAT

Pracownik biurowy

 

Barbra Flaga

 

6

 

18

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik Działu

 

mgr Elżbieta Szczepańska

 

13

 

15

Starszy Pracownik Socjalny mgr Jolanta Anklewicz 11 13
Starszy Pracownik Socjalny  Maria Dąbrowicz 11 13
Starszy Pracownik Socjalny  Danuta Szal 12 14
Starszy Pracownik Socjalny mgr Diana Sadleja 12 14
Starszy Pracownik Socjalny mgr Magdalena Trelka 13 15
Starszy Pracownik Socjalny mgr Joanna Zięba 13 15
Pracownik Socjalny Monika Kot 11 13
Starszy Specjalista ds. Świadczeń Społecznych mgr. inż. Damian Wiśniowski 5 23

 

Podinspektor ds. Opieki nad Chorymi w Domu mgr Barbra Anklewicz 6 18
DZIAŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik Działu

mgr Beata Kowal 3 17
Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych  Ewa Zys 2 17
Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr Agnieszka Kowal 2 17
Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Magdalena Stącel 2 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych mgr Joanna Kubusiak 2 17
Starszy Pracownik socjalny ds. Przemocy w Rodzinie Krystyna Pelc 8 11
Asystent Rodziny mgr Małgorzata Pieniążek 8 11
Asystent Rodziny mgr Olimpia Więckowska 8 11
DODATKI MIESZKANIOWE

Starszy Pracownik Socjalny

 

Helena Bańkowska

 

1

 

19

Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych mgr Wojciech Winter 1 19