Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet, mężczyzn).