Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 7 osób bezdomnych (2 kobiety, 5 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworsk.