OGŁOSZENIE

W związku z możliwością przystąpienia do ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zamieszkujących na terenie miasta Przeworska, chcących uzyskać wsparcie w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 648 72 16, osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 10:00 lub na adres e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl