Głównej zawartości

Komunikat alertu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że osoby bezdomne, przebywające na terenie miasta Przeworska mogą otrzymać wsparcie w postaci ciepłych posiłków w Jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku oraz mogą otrzymać niezbędną odzież z banku odzieży używanej.

Adresy placówek udzielających wsparcia osobom bezdomnym:

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, tel. 17 852-15-71 Schronisko dla bezdomnych kobiet, Racławówka 132, tel. 17 862-430-91 Hostel „Boży Dar” dla bezdomnych mężczyzn, ul. Krakowska 64 C, tel. 17 852-15-71

Apelujemy o zgłaszanie odpowiednim służbom informacji na temat osób bezdomnych w celu objęcia ich stosowną formą pomocy, zgłoszeń o osobach wymagających wsparcia można dokonywać u następujących służb:

Straż Miejska Przeworsk, tel. 16 648-78-44 w. 116. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. tel. 16 648 72 16.

Jednocześnie informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa Infolinia 987, gdzie można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.