SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.numersos.pl