Szanowni Państwo!

Informujemy, że przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) oraz Świadczenia Dobry Start (300+)  nie wymaga wydania decyzji w związku z tym informacja o przyznaniu tego świadczenia zostanie wysłana na Państwa adres e-mailowy lub w przypadku braku podania tego adresu informację można będzie odebrać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w pokoju nr 2. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie będzie miało wpływu na wypłatę tego świadczenia.