Zamówienia publiczne nieprzekraczające 30.000 euro

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 4 osób bezdomnych (1 kobiety, 3 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworsk.

Zaproszenie do składania ofert