Głównej zawartości

Komunikat alertu

budynek1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. - Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem Czad i ogień. Obudź czujność minister Mariusz Błaszczak. Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Czytaj więcej

W dniu 9 grudnia br. zorganizowano spotkanie z Mikołajem podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej w ramach programu „Mikołaj przychodzi do każdego”. Akcja prowadzona jest od 2005 r. i ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzieży działającej na rzecz osób dotkniętych dysfunkcjami. Program skierowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, podopiecznych ŚDS w Przeworsku, niepełnosprawnych dzieci klas integracyjnych SP nr 2 i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku z terenu miasta. Paczki mikołajkowe w formie słodyczy w tym roku otrzymało 160 dzieci. Oprócz spotkania z wyjątkowym gościem, który obdarował wszystkich prezentami, dzieci bawiły się przy muzyce wraz z teatrzykiem Zielony Melonik.

By impreza miała odpowiedni format prowadzona była inna akcja - „Podziel się cukierkiem”, w której uczniowie przeworskich szkół zbierali słodycze dla swoich kolegów. Swój ogromy udział w całej akcji miało wiele osób - włączyli się w nią również pracownicy ZUSu, KRUSu, Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta – Referat Ochrony Środowiska, oraz Przeworskiego SP ZOZ którzy zbierali w swoich instytucjach zabawki, maskotki i cukierki którymi dzieciaki zostały obdarowane.

Tradycyjnie postawa naszych mieszkańców dowodzi, że dobro, wrażliwość w człowieku to nasz gminny potencjał!. Za dar Waszej wrażliwości, za umiejętność dzielenia się z innymi, w imieniu wszystkich obdarowanych dzieci pięknie dziękuję wszystkim „wyjątkowym” Mikołajom. Niech szczęście dane małym mieszkańcom, wraca do Was wielokrotnie.

Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania z Mikołajem w szczególności pracownikom ośrodka bez których ta impreza nie miałaby tak pięknej oprawy.
Słowa podziękowania kieruję również do leśniczego z leśnictwa Białobrzeżki Pana Wiesława Wańczyk, który z czystej dobroci serca pomógł przy akcji przekazując nam żywe choinki, to dla nas, a przede wszystkim dla dzieciaków, ogromy gest.
Dziękuję również za przybycie: Z-cy Burmistrza – Panu Wojtkowi Superson, Sekretarz Miasta – Pani Agnieszce Zakrzewskiej, kier. ŚDS – Pani Agnieszce Storek, dyr. SP3 – Pani Lidii Bułaś oraz dyr. SP2 – Panu Bogdanowi Sebzda.

Za okazane serce w imieniu własnym, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku jak i uczestników zabawy składam serdeczne podziękowania i zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że od dnia 28.11.2016 r. firma Provision s.c. przystąpiła do programu wsparcia dużej rodziny na terenie miasta Przeworska.


Mieszkańcy Przeworska posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z 5% zniżki na cały asortyment w sklepie STOKROTKA mieszczącym się w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 21 z wyłączeniem obowiązujących w sklepie promocji, wyrobów alkoholowych i tytoniowych, doładowań do telefonów oraz zakładów Totalizatora Sportowego.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r. będą przyjmowane od 1 września 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Ponadto informujemy, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2016r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Od 1 września 2016r. przyjmowanie stron w sprawach dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w następujących dniach tygodnia: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od sierpnia 2016r. Wydawanie wniosków o świadczenia rodzinne rozpocznie się od września 2016r.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus"są strony:

- Rodzina500plus.gov.pl

- Obywatel.gov.pl

- Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że została uruchomiona infolinia 800 100 990, za której pośrednictwem pracownicy będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+", dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30 informuje, że świadczenie wychowawcze w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” realizowane będzie przez tutejszy dział świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z zapowiedzią program ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia br. od tego momentu będzie można składać wnioski. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy tj. do 30 czerwca 2016 r. wnioskodawca otrzyma świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że urząd będzie miał trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Zaś świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1 200,00 zł netto.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek strony. Wniosek i załączniki do wniosku będą mogły być składane drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Po wydaniu właściwego rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie m.in. wzorów druków na świadczenie wychowawcze będą one dostępne w formie papierowej i elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące w/w programu będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Ośrodka. Po wydaniu właściwego rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów druków na świadczenie wychowawcze będą one wydawane.

Szczegółowych informacji dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy tutejszego Ośrodka w pokoju nr 2, lub pod numerem telefonu 16 648 72 16 wew.17.