Strona główna

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEWORSKA

LINK DO ANKIETY:
https://www.webankieta.pl/ankieta/1138110/ankieta-opinii-mieszkancow-miasta-przeworsk-na-temat-problemow-spolecznych.html

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ankieta-2024-1024x858.jpg

Szanowni Państwo Mieszkańcy Przeworska, pracujemy obecnie nad nową „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Przeworsk „. To dokument, który określi priorytety w zakresie polityki i integracji społecznej na terenie miasta w latach 2024-2030. Od celów zapisanych w Strategii zależeć będą proponowane konkretne działania i formy wsparcia. Ponieważ realizacja Strategii będzie mieć bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców Przeworska, to chcemy skonsultować z Państwem najważniejsze kwestie: jakie problemy społeczne uważacie za najpilniejsze do rozwiązania, jakie grupy mieszkańców miasta należy wspierać, jakich oczekujecie usług społecznych itp. Będziemy także wdzięczni za zgłoszenie propozycji wsparcia i usług społecznych, które powinny być realizowane na terenie Przeworska w odpowiedzi na problemy i potrzeby. Pozyskaniu Państwa opinii służy niniejsza ankieta, która jest anonimowa co oznacza, że wyniki analizowane będą wyłącznie zbiorczo, bez możliwości przypisania odpowiedzi do konkretnej osoby. Ankieta jest internetowa, dzięki czemu oszczędzamy Wasz czas (jej wypełnienie zajmuje do 20 min.) i środowisko naturalne (nie marnujemy papieru).

Zapraszamy do podzielenia się opinią, bo Państwo jako mieszkańcy najlepiej wiecie co jest dla Was ważne w kontekście życia społecznego.

budynek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
ul. Krakowska 30,
37-200 Przeworsk,
tel. 16-648-72-16, tel/fax 16-648-87-50
Adres e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl

Godziny Pracy
Poniedziałek—piątek: 07:00–15:00