500 plus

UWAGA! Zmiany w Programie 500 plus od stycznia 2022 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Ponadto informujemy, że od nowego roku wnioski będą przyjmowane przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w Programie 500 plus znajdują się na stronie ZUS (serwis zewnętrzny)

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r. (przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS)
  • w formie papierowej – od dnia 1 kwietnia 2021 r. (w budynku MOPS Przeworsk)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Szczegółowe informację dostępne na stronie Ministerstwa LINK

 

Zmiany w programie ,,Rodzina 500+”
od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało
na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021 r., co oznacza, że w 2020 roku nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie
„Rodzina 500+”?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia) lub drogą tradycyjną
od 1 sierpnia.

Prosimy o nie wysyłanie wniosków przed powyżej określonymi datami.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko,
a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie. Niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem realizacji 500+.

Co jeszcze się zmieni?

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu  (liczonego od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka)  na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem, odpowiednio:

– od dnia narodzin dziecka,

– objęcia dziecka opieką prawną,

– przysposobienia dziecka.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) do pobrania ze strony MRiPS pod adresem:

Wzór wniosku do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022