Dokumenty do pobrania

Druki – Pomoc Społeczna

Wniosek zasiłek stały

Wniosek zasiłek okresowy

Wniosek zasiłek celowy

Wniosek specjalny zasiłek celowy

Wniosek świadczenie pieniężne na zakup żywności

Wnioskiem o przyznanie pomocy w formie zakupu posiłków

Wniosek usługi opiekuńcze

Wniosek specjalistyczne usługi opiekuńcze

Oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu

Oświadczenie o stanie majątkowym

Klauzula

Oświadczenie

Prośba o przelew zasiłku na konto

 

Druki – Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Zaświadczenie o dochodach