Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
ul. Krakowska 30
37-200 Przeworsk
tel. 16-648-72-16
tel/fax 16-648-87-50
e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /mopsprzeworsk/SkrytkaESP

Godziny Pracy
Poniedziałek—piątek: 07:00–15:00

DANE DO FAKTURY

Nabywca – Gmina Miejska Przeworsk
ul.Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
NIP 794-16-87-990

Odbiorca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,
ul. Krakowska 30,
37-200 Przeworsk

Numery rachunków bankowych

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r.  zmiana numeru rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku. Nowy numer rachunku do wpłat:

PKO Bank Polski 12 1020 4391 0000 6102 0215 1439