Zmiany w dotychczasowym systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów od 1 stycznia 2024 r.

Wypełniając obowiązek  wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym  (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1429) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. ustawy z dnia  7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym  zasadniczym zmianom ulegają przepisy dotyczące ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Więcej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że w dniu 14.08.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej  będzie nieczynny.

Przegląd Twórczości Kabaretowej Dziennych Domów Seniora w Przeworsku -„Fundusze Europejskie wokół nas”, edycja 2023.

Za nami trzeci Przegląd Twórczości Kabaretowej Dziennych Domów Seniora „WESOŁY SENIOR” w Przeworsku.

Wydarzenie zorganizował Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku wraz z Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, we współpracy z Miejski Ośrodek Kultury Przeworsk oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku. Przegląd zrealizowano w ramach projektu „Fundusze Europejskie wokół nas”. Spotkanie stanowiło znakomitą okazje do pielęgnowania relacji międzyludzkich oraz miłego spędzenia czasu. Wydarzenie to przebiegło w atmosferze wyjątkowej radości, wzajemnej życzliwości i przyczyniło się do integracji zgromadzonych osób, a przygotowane atrakcje wywołały uśmiech na twarzach wszystkich obecnych.

W przeglądzie wystąpili:

-Dzienny Dom Senior+ w Jarosławiu
-Dzienny Dom „Senior+” w Lipniku
-Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Białobokach
-Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Pruchniku
-Klub „Senior+” w Morawsku
-Klub Seniora przy Gminie Przeworsk
-Dzienny Dom Senior+ w Chotylubiu
-Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie
-Dzienny Dom Seniora „ Pogodny Senior” w Czelatycach
-Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku

Po występach seniorów swój koncert zagrała Kapela Góralska Ciupaga

Kulminacją wydarzenia była integracyjna zabawa taneczna w rytm muzyki zespołu muzycznego Zespół Muzyczny METRO

Podczas przeglądu swoje stoiska wystawili:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku – pracownicy prowadzili akcję z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz oferowali wykonanie bezpłatnych badań – pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna oraz poziomu glukozy we krwi,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku – ulotki tematyczne, dmuchane balony dla dzieci,

– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku – stoisko rękodzieła artystycznego wykonywanego przez niepełnosprawnych uczestników,

-Dom Miłosierdzia Dla Niepoprawnych Uchodźców Ukrainy Fundacji Wzrastanie – stoisko z chlebem domowych wypieków,

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Przeworsku – stoisko promujące Fundusze Europejskie – m.in. projekt realizowany przez MOPS w Przeworsku – Centrum Opieki Domowej „W potrzebie”.

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”. Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022. Celem głównym zadania była promocja oraz zwiększenie widoczności efektów korzystania z Funduszy Europejskich, poprzez prezentację dobrych praktyk realizowanych w procesie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu miasta Przeworska w ramach projektu RPO WP 2014-2020.

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł

Patronat medialny wydarzenia objęli TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i Gazeta Jarosławska.

Imprezę wsparli Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska oraz Piotr&Adam Baj Fizjoterapia. Serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji !
https://www.facebook.com/mops.przeworsk/posts/pfbid0vGWPotKXbT79a3YkxChe3LJD6Di35CHHpe1qeaSHcZDGDuwTkuga32b929Ks3LdXl

Przegląd Twórczości Kabaretowej „WESOŁY SENIOR” z Funduszem Europejskim Przeworsk 2023

Już w Niedzielę 18 czerwca 2023 r. na ZAJEZDZIE PASTEWNIK o godzinie 18:00 Koncert Kapela Góralska Ciupaga

Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska oraz Dzienny Dom „Senior+” w Przeworsku Zapraszają na Przegląd Twórczości Kabaretowej „WESEOŁY SENIOR” z Funduszem Europejskim Przeworsk 2023

Początek godzina 16:00

W programie grill, dmuchańce , atrakcje dla dzieci i dorosłych , stoiska promujące wydarzenie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, WTZ Przeworsk, Prelekcje promujące Fundusze Europejskie – m.in.projekt realizowany przez MOPS w Przeworsku – Centrum Opieki Domowej “W potrzebie”

Przegląd Twórczości KABARETOWEJ

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku w partnerstwie z Dziennym Domem Senior+ oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje zadanie pod tytułem „Wesoły Senior” z Funduszem Europejskim – Przegląd Twórczości Kabaretowej Dziennych Domów Seniora w Przeworsku, wybranego w ramach Konkursu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”, edycja 2023.

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł

Termin realizacji: 18.06.2023 r. (Niedziela)

Celem głównym zadania jest promocja oraz zwiększenie widoczności efektów korzystania z Funduszy Europejskich, poprzez prezentację dobrych praktyk realizowanych w procesie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu miasta Przeworska w ramach projektu RPO WP 2014-2020.

Cel ten będzie realizowany w ramach organizacji wydarzenia kulturalnego oraz promocyjno – integracyjnego jakim jest Przegląd Twórczości Kabaratowej mieszkańców Dziennych Domów Senior+ „Wesoły senior”. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie obiektu „ZAJAZD PASTWENIK” w Przeworsku w dniu 18.06.2023 r. w godzinach od 15:00 do 22:00.

Główną koncepcją wydarzenia, oprócz promocji Funduszy Europejskich jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych oraz możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z Dziennych Domów Seniora. Ponadto ważną inicjatywą wydarzenia jest integracja osób starszych z społecznością lokalną oraz przedstawienie możliwości wsparcia tej grupy społecznej poprzez realizację różnego rodzaju działań w ramach środków pozyskiwanych z Funduszy Eropejskich.

Burmistrz Miasta Przeworska oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Przeworska i okolic do udziału w Przeglądzie Kabaretowym organizowanym przez Dzienny Dom Seniora w Przeworsku.


Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku w partnerstwie z Dziennym Domem Senior+ oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przeworsku realizuje zadanie pod tytułem „Wesoły Senior” z Funduszem Europejskim – Przegląd Twórczości Kabaretowej Dziennych Domów Seniora w Przeworsku, wybranego w ramach Konkursu pn. „Fundusze Europejskie wokół nas”, edycja 2023.

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022

Łączna wartość zadania: 45 000,00 zł
Termin realizacji: 18.06.2023 r. (Niedziela)

Celem głównym zadania jest promocja oraz zwiększenie widoczności efektów korzystania
z Funduszy Europejskich, poprzez prezentację dobrych praktyk realizowanych w procesie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu miasta Przeworska w ramach projektu RPO WP 2014-2020.

Cel ten będzie realizowany w ramach organizacji wydarzenia kulturalnego oraz promocyjno – integracyjnego jakim jest Przegląd Twórczości Kabaratowej mieszkańców Dziennych Domów Senior+ „Wesoły senior”. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie obiektu „ZAJAZD PASTWENIK” w Przeworsku w dniu 18.06.2023 r. w godzinach od 15:00 do 22:00.

Główną koncepcją wydarzenia, oprócz promocji Funduszy Europejskich jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych oraz możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z Dziennych Domów Seniora. Ponadto ważną inicjatywą wydarzenia jest integracja osób starszych z społecznością lokalną oraz przedstawienie możliwości wsparcia tej grupy społecznej poprzez realizację różnego rodzaju działań w ramach środków pozyskiwanych z Funduszy Eropejskich.

Burmistrz Miasta Przeworska oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Przeworska i okolic do udziału w Przeglądzie Kabaretowym organizowanym przez Dzienny Dom Seniora w Przeworsku.