Reaguj widząc osobę bezdomną – powiadom służby miejskie!

W związku z zimową aurą  prosimy  mieszkańców Przeworska o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np.  na terenie działek, pustostanów czy na dworcach PKP i PKS.

Informacje o potrzebujących prosimy zgłaszać :

Straż Miejska – tel. 16 648-78-44 w. 116

Policja – tel. 997

Służby ratownicze – tel.  112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30,
tel . 16 648 72 16 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie uzyskają stosowną pomoc, zależną od ich sytuacji materialno bytowej, a przede wszystkim:
– gorący posiłek,
– odzież,
– schronienie.

Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt w placówce.

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK
Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE
Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2022/2023

Reaguj widząc osobę bezdomną – powiadom służby miejskie!

W związku z zimową aurą  prosimy  mieszkańców Przeworska o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np.  na terenie działek, pustostanów czy na dworcach PKP i PKS.

Informacje o potrzebujących prosimy zgłaszać :

Straż Miejska – tel. 16 648-78-44 w. 116

Policja – tel. 997

Służby ratownicze – tel.  112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30,
tel . 16 648 72 16 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie uzyskają stosowną pomoc, zależną od ich sytuacji materialno bytowej, a przede wszystkim:
– gorący posiłek,
– odzież,
– schronienie.

Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt w placówce.

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK
Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE
Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021

 

Reaguj widząc osobę bezdomną – powiadom służby miejskie!

W związku z zimową aurą  prosimy  mieszkańców Przeworska o czujność i przekazywanie sygnałów o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych np.  na terenie działek, pustostanów czy na dworcach PKP i PKS.

Informacje o potrzebujących prosimy zgłaszać :

Straż Miejska – tel. 16 648-78-44 w. 116

Policja – tel. 997

Służby ratownicze – tel.  112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30,
tel . 16 648 72 16 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie uzyskają stosowną pomoc, zależną od ich sytuacji materialno bytowej, a przede wszystkim:
– gorący posiłek,
– odzież,
– schronienie.

Forma pomocy uzależniona jest od problemu, z jakim boryka się dana osoba.
Osoba bezdomna musi również wyrazić zgodę na udzielenie jej pomocy np. na pobyt w placówce.

FORMY POMOCY

SCHRONIENIE
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

POSIŁEK
Pomoc w formie gorącego posiłku jest zapewniana osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić ( przyznawana także w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole).

UBRANIE
Odzież zabezpieczana jest dla osoby potrzebującej poprzez dostarczenie jej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pór roku.

Wykaz placówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym w okresie zimowym 2020/2021