Handel ludźmi

 

 1. Ulotka KCIK
 2. Unijne prawa ofiar handlu ludźmi
 3. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi
 4. Bezpieczna praca za granicą
 5. Nie daj się oszukać przygotuj się do wyjazdu
 6. Nie daj się sprzedać – poradnik MSWiA
 7. Ulotka dla młodzieży MSWiA
 8. Komiks „Nie jesteś na sprzedaż”

 

Link do materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) opracowanych przez EUAA dot. handlowi ludźmi, opracowanych przez Departamentu Administracji Publicznej.

 • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ.
 • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.
 • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych.
 • Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.