Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z dnia 28 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację  zadania  publicznego z zakresu pomocy społecznej obejmującego  działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

 

 

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z dnia 2 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku z dnia 2  lutego 2022 r.