Opieka 75 + na rok 2024 – nowy program

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku z radością informuje o przystąpieniu do realizacji nowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Gmina Miejska Przeworsk otrzymała dotację w wysokości 93 049,00 zł. Całkowita wartość 155 081,66 zł. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Państwa gmina miejska Przeworsk ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla mieszkańców gminy miejskiej Przeworsk powyżej 75 r. życia.

Usługi opiekuńcze są odpłatne.

Odpłatność wyliczona zgodnie z zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwały Rady Miasta Przewoska z dnia 14 lutego 2024 r. NR LXIII/772/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania ich wykonywania

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, osoby które wcześniej korzystały i będą go kontynuować oraz osoby, które mają zwiększoną liczbę godzin usług.

Z usług opiekuńczych będą mogły skorzystać osoby samotne (zgodnie z art. 6. pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej) lub osoby samotnie gospodarujące (zgodnie z art. 6 pkt. 10 ustawy
o pomocy społecznej), a także te, które pozostają w rodzinie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku (pokój nr 1) lub telefonicznie 16-648-72-16, 607-974-607