Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty pomocy prawnej w Powiecie Przeworskim

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Przeworskiego

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie po przerwie wznawia swoją działalność

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc – jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Ds. Uzależnień i Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Krakowska 6 (budynek MOPS) czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.30 do 16.30 zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów:

Psycholog Specjalista psychoterapii uzależnień – Maria Korzystka
Pedagog Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Marta Śliwa
Kurator Sądowy – Iwona Godlewska
Prawnik – Robert Dybaś
Mediator, Specjalista PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Agnieszka Puchalska

PUNKT ma na celu pomoc:

  • osobom będącym w kryzysie,
  • uzależnionym do alkoholu i narkotyków,
  • ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej,
  • nastolatkom w rozwiązywaniu problemów domowych i rówieśniczych,
  • w zakresie uzyskania informacji o grupach wsparcia oraz możliwości nawiązywania z nimi kontaktu,
  • prawną z zakresu uzależnień i przemocy(pomoc w przygotowaniu pism procesowych).

Jeśli nie masz możliwości lub nie jesteś gotów na bezpośrednie spotkanie, a mimo to potrzebujesz profesjonalnej porady zadzwoń pod numer (16) 649 05 30. Pamiętaj, że kontakt telefoniczny zapewnia jedynie doraźną pomoc. Zachęcamy do osobistego zgłoszenia się do nas.
Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.