O Ośrodku – Kadra

 

DZIAŁ
Stanowisko
IMIĘ I NAZWISKO POK. TEL.
 
DYREKTOR Magdalena Szlachta 2 19
ZASTĘPCA DYREKTORA Maciej Mirek 11 12
DZIAŁ FINANSOWO KSIEGOWY
Główna księgowa
Elżbieta Mazur 5 10
Inspektor ds. Finansowo Księgowych Anna Górak 5 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych Marta Borowiec – Półtorak 5 10
Podinspektor ds. Finansowo Księgowych Joanna Filip 5 10
KADRY
Inspektor ds. Organizacyjnych
Magdalena Krupa 3 20
ADMINISTRACJA
Inspektor ds. Administracyjnych
Paulina Grzesik 3 20
SEKRETARIAT
Pracownik biurowy
Joanna Kubusiak 1 18
Podinspektor ds. Opieki Nad Chorym w Domu Magdalena Stącel 1 18
DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Działu
Elżbieta Szczepańska 15 16
Starszy Pracownik Socjalny Jolanta Anklewicz 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Maria Dąbrowicz 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Diana Sadleja 12 13
Starszy Pracownik Socjalny Magdalena Trelka 13 14
Starszy Pracownik Socjalny Barbara Anklewicz 13 14
Starszy Pracownik Socjalny Anna Rutkowska – Surmiak 14 21
Starszy Pracownik Socjalny Monika Kot 14 21
Pracownik Socjalny Angelika Płocica 14 21
Starszy Pracownik Socjalny ds. Przemocy w Rodzinie Krystyna Pelc 10 11
Asystent Rodziny Małgorzata Pieniążek 10 11
Asystent Rodziny Olimpia Więckowska 10 11
Główny Administrator Damian Wiśniowski 6 22
DZIAŁ SWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik Działu
Beata Kowal 9 17
Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Agnieszka Kowal 9 17
Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  Łukasz Zys 9 17
DODATKI MIESZKANIOWE
Starszy Inspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych
Wojciech Winter 10 11