Pomoc Ukrainie – Wnioski Допоможіть Україні

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (300,00 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy należy złożyć w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku
▶️ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk
tel. 166487216

tel/fax 166488750

Druk wniosku do pobrania:

Wniosek o wypłatę świadczenia jednorazowego – dwujęzyczny

Заява про виплату одноразової допомоги – двомовна

Formularz kwalifikujący do pomocy społecznej – dwujęzyczny

Форма соціальної допомоги – двомовна

Przetwarzanie Danych Osobowych – Informacja

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – ІНФОРМАЦІЯ

Oświadczenie o przekroczeniu granicy

Deklaracja zamiaru pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

Uwaga❗️ Wniosek (z załącznikiem) o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy należy składać ➡️ w Kancelarii Ogólnej Urząd Miasta Przeworska, ➡️ ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk.

ℹ️We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.
ℹ️Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
ℹ️W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.
ℹ️Zgodnie z obowiązującym od 15 marca rozporządzeniem ws. świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.