Przeworska kampania przeciw przemocy

Rok 2019 jest trzecim z kolei, kiedy w naszym mieście odbywa się Marsz Przeciw Przemocy, którego organizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przeworsku.
W latach poprzednich odbywał się on porą jesienną. Wówczas przyłączaliśmy się do światowej kampanii- 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która właśnie w 19 pierwszych dniach listopada rozgrywała się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata .
W tym roku po raz pierwszy zorganizowano lokalną kampanię, która trwała w dniach 1 – 6 czerwca 2019r. pod hasłem:
„ PRZEWORSKIE DZIECI PRZECIW PRZEMOCY ”
Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku pod okiem pedagoga szkolnego p. Katarzyny Krupińskiej oraz nauczycieli : p. Doroty Chmury, p. Joanny Hołowaty, p. Lidii Sztych- Hudali i p. Mariusza Siuśty przygotowali spektakl teatralny traktujący o przemocy rówieśniczej
w środowisku szkolnym. Przedstawienie kończyła dyskusja tematyczna prowadzona przez pedagoga szkolnego, w której uczestniczyli zebrani uczniowie . Spektakl wystawiony został w lokalnych szkołach podstawowych : Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 . Zwieńczeniem tych wydarzeń był przemarsz ulicami miasta, który odbył się 6 czerwca br.
Jego uczestnikami były dzieci z Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3
, uczniowie Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Przeworsku, przedstawiciele : urzędu miasta, oświaty, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu, kultury, sportu i rekreacji, straży miejskiej oraz mieszkańcy miasta. Cały korowód uświetniały balony w kolorze pomarańczowym ( barwa kampanii) oraz balony w kolorze niebieskim ( barwa Miasta Przeworska) . Uczestnicy z okrzykiem na ustach „ stop przemocy „ przeszli ulicami miasta zatrzymując się pod Ratuszem, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili : Przewodniczący Rady Miasta Przeworska p. Tomasz Majba i Dyrektor Szkoły Podst. Nr 2 p. Bogdan Sebzda, po czym balony zostały wypuszczone w świat.
Cała kampania dotyczyła bardzo ważnego tematu we współczesnym świecie
– tematu przemocy, i nie chodzi tutaj o konkretną jej formę,
ale o przemoc jako całokształt zachowań, jako zjawisko.
W życiu spotykamy się z wieloma jej formami i na różnych płaszczyznach:
– PRZEMOC w rodzinie – gdy któryś z członków rodziny krzywdzi
i znęca się psychicznie bądź fizycznie nad resztą domowników;
– PRZEMOC w szkole- gdy jeden uczeń szydzi z drugiego ( czasami tylko za to, że nie ubiera się zbyt modnie i markowo), gdy go upokarza,
stosuje pogróżki, wulgarne słownictwo, cyberprzemoc;
– no i PRZEMOC na świecie. Tyle ostatnio słyszy się o zamachach terrorystycznych; o tym, że uczeń urządził strzelaninę, w której zginęli ludzie;
o tym, że zamordowano człowieka prowadzącego akcję charytatywną.
Nie pozwólmy – by to okrutne zjawisko jakim jest PRZEMOC –
spowszedniało, byśmy się przyzwyczaili do takich sytuacji.
Jest czas by zaprotestować . Powiedzieć stanowcze NIE – tym, którzy ciągle znęcają się nad innymi, którzy wykorzystują swoją przewagę ,krzywdzą, biją, upokarzają, dokuczają drugim. To MARSZ protestacyjny, podczas którego manifestujemy potrzebę budowania świata bez przemocy, bez agresji.
Świata lepszego, bezpiecznego, gwarantującego wszystkim
odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.
Zwróćmy uwagę na prawo do godności i szacunku każdego, począwszy już od tych najmłodszych . Naszym wspólnym dobrem jest tworzenie świata ,
w którym nie ma przemocy a nasze pokolenie odgrywa szczególną rolę
w budowaniu go. Nie pozwólmy na to, by wśród nas, czy obok nas, ktoś poniżał inne – słabsze osoby, by doznawały one krzywdy – która odciśnie trwałe znamię na ich przyszłości, która tak naprawdę trwale je okaleczy.
Zastanówmy się jak wyglądałby świat, gdyby przemoc nim zawładnęła ?
Byłaby to apokalipsa dla ludzkości, – dla dobra, – dla wartości.
Sami zniszczylibyśmy siebie. Pewnie znajdą się tu osoby, które stwierdzą:
„ Nie przejmuj się rzeczami, na które nie mamy wpływu” . Ale czy tak jest naprawdę?
Nie czekajmy, że inni za nas to zrobią. Chcemy zmienić świat – zacznijmy od siebie. Bądźmy dobrym przykładem.

Zapraszamy serdecznie na naszego facebooka na fotorelację:

https://www.facebook.com/mops.przeworsk/