Głównej zawartości

Komunikat alertu

budynek1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, iż przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 lipca 2016r. odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 .

We środę 25 maja, o godz. 9.30 na przeworskim rynku pojawi się mobilny punkt informacyjny „500plus” - bus 500plus. Razem z uruchomieniem programu „Rodzina 500plus” ruszyła akcja, w której pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w specjalnie oznakowanym aucie będą udzielać porad i odpowiedzi na temat tego programu.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus"są strony:

- Rodzina500plus.gov.pl

- Obywatel.gov.pl

- Oficjalne strony ministerstw

Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że została uruchomiona infolinia 800 100 990, za której pośrednictwem pracownicy będą udzielać osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego została utworzona zakładka pn. "Rodzina 500+", dostępna pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-500-plus/ w której zostały opublikowane materiały dotyczące ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30 informuje, że świadczenie wychowawcze w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” realizowane będzie przez tutejszy dział świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z zapowiedzią program ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia br. od tego momentu będzie można składać wnioski. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy tj. do 30 czerwca 2016 r. wnioskodawca otrzyma świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że urząd będzie miał trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód rodziny. Zaś świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1 200,00 zł netto.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek strony. Wniosek i załączniki do wniosku będą mogły być składane drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Po wydaniu właściwego rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie m.in. wzorów druków na świadczenie wychowawcze będą one dostępne w formie papierowej i elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące w/w programu będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Ośrodka. Po wydaniu właściwego rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów druków na świadczenie wychowawcze będą one wydawane.

Szczegółowych informacji dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy tutejszego Ośrodka w pokoju nr 2, lub pod numerem telefonu 16 648 72 16 wew.17.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku informuje, że wnioski w sprawie ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2015r. do 30 września 2016r. będą przyjmowane od 1 sierpnia 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września 2015r. do 31 października 2015r., wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.