Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

W mieście Przeworsk wniosek o zaświadczenie można złożyć:

  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku,
    ul. Krakowska 30,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem platformy ePuap.

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, który dostępny jest poniżej.

Do pobrania: Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (PDF, 3,22MB)

Do pobrania: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO (PDF, 111KB)

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);

Szczegółowe informacje nt. Programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego nie będzie możliwości wydania zaświadczenia o dochodach w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku, tutejszy ośrodek nie będzie mógł wydać przedmiotowego zaświadczenia w terminie 7 dni. Wydanie zaświadczenia będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu Obwieszczenia Prezesa GUS o dochodach z gospodarstwa rolnego za 2022 r.