WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Miejska Przeworsk przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego mogą składać  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać:

 • elektronicznieza pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowanego
  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.
 • tradycyjnie(papierowo) do siedziby MOPS, Krakowska 30, parter budynku, sekretariat pok. nr 6,
  w godzinach: 700 – 1500.

Ilość paliwa stałego – węgla, dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238):
– do 31 grudnia 2022 – maksymalnie 1,5 tony, (na podstawie wniosku złożonego do końca 2022 roku)
– od 01 stycznia 2023 maksymalnie 1,5 tony (na podstawie wniosku na kolejny okres tj. po 01.01.2023 r.).

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba ta oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej, jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje!

Informacje dodatkowe:

Po złożeniu wniosku:

 1. Zweryfikujemy poprawność wypełnienia wniosku, w przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.
 2. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy.
 3. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czy spełniasz warunki, aby dodatek otrzymać.
 4. Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, wystawimy stosowną informację z którą należy zgłosić się do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pl. Adama Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk.
 5. Pracownicy PGK skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu dostawy/odbioru węgla oraz rodzaju płatności za węgiel.
 6. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla, wyślemy
  Ci stosowną informację mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Do pobrania:

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/uzp/publikacja-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych