WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 2023

Uwaga: ruszyła sprzedaż końcowa węgla

Uwaga: ruszyła sprzedaż końcowa węgla będącego w zasobach Gminy Miejskiej Przeworsk, sprowadzonego w ramach preferencyjnej zakupu. Zmiana ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta RP umożliwia:

● wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

● brak limitu ilościowego;
Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

● węgiel dla mieszkańców innych gmin.
Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Cena i planowane do sprzedaży ilości węgla posiadanego przez Gminę Miejską Przeworsk wynoszą w podziale na sortyment:

● węgiel ekogroszek w ilości 467,9 ton – w cenie 1 980,00 zł za 1 tonę

● węgiel orzech w ilości 1,46 ton – w cenie 1 980,00 zł za 1 tonę.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania zapasów.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla należy złożyć w tutejszym Ośrodku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk, lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a następnie zgłosić się do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą plac Mickiewicza 8, celem uzgodnienia zakupu, ilości oraz płatności. Wnioski o zakup węgla rozpatrywane są wg kolejności składania.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Miejska Przeworsk przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego mogą składać  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać:

 • elektronicznieza pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowanego
  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.
 • tradycyjnie(papierowo) do siedziby MOPS, Krakowska 30, parter budynku, sekretariat pok. nr 6,
  w godzinach: 700 – 1500.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba ta oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej, jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje!

Informacje dodatkowe:

Po złożeniu wniosku:

 1. Zweryfikujemy poprawność wypełnienia wniosku, w przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.
 2. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy.
 3. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czy spełniasz warunki, aby dodatek otrzymać.
 4. Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie weryfikację, wystawimy stosowną informację z którą należy zgłosić się do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pl. Adama Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk.
 5. Pracownicy PGK skontaktują się z Tobą celem umówienia terminu dostawy/odbioru węgla oraz rodzaju płatności za węgiel.
 6. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla, wyślemy
  Ci stosowną informację mailem lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Do pobrania:

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego 2023

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/uzp/publikacja-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych