Świadczenia rodzinne

Od 1 lipca 2023 r. składanie wniosków online na okres 2023/2024
o przyznanie prawa do:

  • ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
  • ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  • SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o przyznanie prawa do w/w świadczeń można składać w formie papierowej. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej MRPiPS, MOPS Przeworsk oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Poszczególne świadczenia rodzinne mają różny charakter: w większości wypłacane są na określony czas (okres zasiłkowy), ale również jednorazowo (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) lub raz w ciągu pewnego okresu (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego). Część z świadczeń rodzinnych występuje samoistnie (zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), natomiast otrzymanie dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin