Fundusz alimentacyjny – Gdzie złożyć wniosek

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W Przeworsku wniosek składa się w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30.