Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska od 01 maja 2020 do 30 kwietnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Przeworska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych (2 kobiety, 3 mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Przeworsk.