KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w lipcu 2019 r. przyjmowanie stron w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia dobry start (300+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w: poniedziałki, środy, piątki w godz. od 7:00 do 15:00 .
We wtorki i czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń
nie będzie przyjmowania stron.

W sierpniu 2019 r. przyjmowanie stron w w/w sprawach odbywać się będzie w: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 7:00 do 15:00 ,w środy w godz. od 7:00 do 17:00
W czwartki z uwagi na przygotowanie dokumentacji wypłaty świadczeń nie będzie przyjmowania stron.