Mikołaj Przychodzi do każdego

W dniu 6 grudnia br. zorganizowano spotkanie z Mikołajem podczas imprezy integracyjnej zorganizowanej w ramach programu Mikołaj przychodzi do każdego. Akcja prowadzona jest od 2005 r. i ma na celu integrację osób niepełnosprawnych z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz młodzieży działającej na rzecz osób dotkniętych dysfunkcjami. Program jest skierowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przeworsku, podopiecznych ŚDS w Przeworsku, oraz niepełnosprawnych dzieci klas integracyjnych SP nr 2.

Akcji mikołajkowej towarzyszyła inna, pn. „Podziel się cukierkiem”, w której uczniowie przeworskich szkół zbierali słodycze dla swoich kolegów. Swój gromy udział
w całej akcji miało wiele osób. Zanim spotkaliśmy się tutaj z dzieciakami, mnóstwo ludzi było zaangażowanych w organizację. Przed spotkaniem 6 grudnia pracownicy ZUSu, oraz Przeworskich szkół zbierali zabawki, maskotki i cukierki, które leżały pod choinkami i każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Przed spotkaniem z wyjątkowym gościem, który obdarował wszystkich prezentami, dzieci obejrzały bajkę w Miejski Ośrodku Kultury pt. „Kopciuszek”.

Za okazane serce w imieniu własnym, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku jak i uczestników zabawy składam serdeczne podziękowania

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przeworsku
Anna Darecka

 

FOTOGALERIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń i uroczystości publicznie otwartych, nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia i uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.