Aktywna rodzina

Gmina Miejska Przeworsk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku w partnerstwie z Przeworskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Dobro czyń”, realizuje projekt „Aktywna rodzina”.

Działania skierowane są do mieszkańców miasta Przeworska oraz ze względu na regionalny charakter zadania gminy Bukowsko i miasta Łańcut. Projekt współfinansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Łączna wartość projektu: 54 370,00 zł.

Termin realizacji: VII – XII.2022 r.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej poprzez promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Zapraszamy do udziału w projekcie!!